Friday, 21 June 2013

This peacefulness
I didn't want any flowers, I only wanted
To lie with my hands turned up and be utterly empty.
How free it is, you have no idea how free ----
The peacefulness is so big it dazes you

(fragment from Sylvia Plath: Tulips)


                                            * Domnului profesor A. M., cultivator şi adorator de flori.

Things I should know

My photo
Starea ta naturala (perfecţiunea) nu este nici entuziasmul, nici descurajarea. Starea ta naturală este liniştea. * Iubirea musei nu e pasională, e totală. Musa cunoaşte ceva asemănător adoraţiei, dar mai adânc, mai liniştit. Vă scriu din altă lume... * (Gellu Naum: Calea Şearpelui)

Things you should know


All photographs and texts belong to me unless otherwise noted.